Ezechiel

1. slávnosť veľkonočná

12. apríla 2020
Ezechiel 37, 12 - 13: Preto prorokuj a povedz im: Takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z nich ako svoj ľud a privediem na pôdu…