Ezechiel

Home/Ezechiel

1. slávnosť veľkonočná

12. apríla 2020
Ezechiel 37, 12 - 13: Preto prorokuj a povedz im: Takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z nich ako svoj ľud a privediem na pôdu…
Biblický text - Ezechiel 18, 21 - 24 a 30 - 32: Ak sa bezbožný odvráti od akéhokoľvek svojho hriechu, ktorý páchal, a bude zachovávať všetky moje ustanovenia, uskutočňovať právo…