1. slávnosť veľkonočná

1. slávnosť veľkonočná
12. apríla 2020

1. slávnosť veľkonočná

Kazateľ:
Passage: Ezechiel 37, 12 - 13
Typ Kázne:

Ezechiel 37, 12 - 13:

Preto prorokuj a povedz im: Takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z nich ako svoj ľud a privediem na pôdu Izraela. Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď otvorím vaše hroby a keď vás vyvediem z vašich hrobov ako svoj ľud.