Jeremiáš

19. nedeľa po Svätej Trojici

10. októbra 2021
Jer 15, 10 a 15 - 19: Beda mi, matka moja, že si ma zrodila, muža sporu a sváru pre celú krajinu. Nepožičiaval som, ani mne nepožičiavali, predsa ma všetci…