Druhý list Korintským

Home/Druhý list Korintským

18. nedeľa po Sv. Trojici

20. októbra 2019
2 Kor 1, 3-7: Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás…

13. nedeľa po Sv. Trojici

15. septembra 2019
Kázňové texty: Žalm 50, 14: Obetuj Bohu vďaku a splácaj Najvyššiemu svoje sľuby! Žalm 50, 23: Kto vďaku obetuje, ten ma ctí; tomu, kto správnou cestou kráča, ukážem Božiu pomoc.…