Druhý list Korintským

18. nedeľa po Sv. Trojici

20. októbra 2019
2 Kor 1, 3-7: Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás…