Sabol Slavomír

2. adventná nedeľa

8. decembra 2019
Mt 24, 36 - 44: No o tom dni a o hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, ale jedine Otec. Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude…