nedeľa 29. mája 2022
 • 9:00 - Služby Božie + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:30 - Služby Božie - Kojatice

 • 11:00 - Služby Božie - Janov

 • 11:00 - Služby Božie s požehnaním detí - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

streda 1. júna 2022
 • 15:20 - Nešporné služby Božie s VP - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá 1, Prešov

štvrtok 2. júna 2022
 • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 5. júna 2022
 • 9:00 - Služby Božie + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Služby Božie - Rokycany

 • 11:00 - Služby Božie s VP - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 14:00 - Nešporné služby Božie - Petrovany

 • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

štvrtok 9. júna 2022
 • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 12. júna 2022
 • 9:00 - Služby Božie + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:30 - Služby Božie - Kojatice

 • 11:00 - Služby Božie - Janov

 • 15:30 - Nešporné služby Božie - Centrum sociálnych služieb Vita Vitalis, Volgogradská 5, Prešov

 • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

štvrtok 16. júna 2022
 • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 19. júna 2022
 • 9:00 - Služby Božie + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 11:00 - Služby Božie - Rokycany

 • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

štvrtok 23. júna 2022
 • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

nedeľa 26. júna 2022
 • 9:00 - Služby Božie + online - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 9:30 - Služby Božie - Kojatice

 • 11:00 - Služby Božie - Janov

 • 11:00 - Služby Božie s požehnaním detí - Chrám Sv. Trojice, Prešov

 • 18:00 - Večerné Služby Božie - Chrám Sv. Trojice, Prešov

Nie sú žiadne udalosti.