Podnet k modlitbám počas adventu

Vstúpili sme do adventného obdobia, a aby sme týmto časom iba nepreleteli, ale aby sa pre nás stal časom milosti a požehnania, rovnako i zápasu za náš cirkevný zbor, ale i naše rodiny a vzťahy, pripravili sme modlitbu. Je to podnet k našim osobným modlitbám: „Milujúci Bože, v tomto adventnom [...]