Vstúpili sme do adventného obdobia, a aby sme týmto časom iba nepreleteli, ale aby sa pre nás stal časom milosti a požehnania, rovnako i zápasu za náš cirkevný zbor, ale i naše rodiny a vzťahy, pripravili sme modlitbu.

Je to podnet k našim osobným modlitbám:

„Milujúci Bože,

v tomto adventnom čase Ti znova ďakujeme, že si môžeme pripomínať príchod Tvojho Syna. V pokore čakáme, že počas adventu v spoločenstve nášho cirkevného zboru zaklopeš na dvere na