Vstúpili sme do adventného obdobia, a aby sme týmto časom iba nepreleteli, ale aby sa pre nás stal časom milosti a požehnania, rovnako i zápasu za náš cirkevný zbor, ale i naše rodiny a vzťahy, pripravili sme modlitbu.

Je to podnet k našim osobným modlitbám:

„Milujúci Bože,

v tomto adventnom čase Ti znova ďakujeme, že si môžeme pripomínať príchod Tvojho Syna. V pokore čakáme, že počas adventu v spoločenstve nášho cirkevného zboru zaklopeš na dvere našich sŕdc, aby sme ich v pokání znova otvorili pre uzdravujúcu moc Tvojej lásky a mali  sme  istotu, že TEN, ktorý prišiel, prichádza a príde v moci a sláve a  je stále s nami.

Milosrdný Bože, pre Ježiša Krista, nášho Pána, zmiluj sa nad našimi deťmi, rodinami, cirkevným zborom, zborovým presbyterstvom, chorými, (osobné doplnenie)… Daj, aby sa tohtoročný advent stal požehnaným časom prípravy na Vianoce. Pomáhaj nám žiť v radosti z Tvojej záchrany.

Ty, Pane Ježiši, posilni, poteš, uzdrav, zachraňuj nás z našej povrchnosti, uponáhľanosti, hriechu, aby sme  mali radosť z vianočného posolstva, že si prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.“

Amen.

Pripravilo predsedníctvo CZ ECAV Prešov
Ján Bakalár a Miroslav Čurlík