Konfirmačná príprava 1. ročník

Stretnutie konfirmandov 1. ročníka bude 8.9. o 16.00 hod. na fare. Prihlášky sú k dispozícii v kostole, na farskom úrade a na stránke.