Stretnutie konfirmandov 1. ročníka bude 8.9. o 16.00 hod. na fare.

Prihlášky sú k dispozícii v kostole, na farskom úrade a na stránke.