Veľkonočná kvapka krvi

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Prešov pozýva všetkých darcov krvi, aj prvodarcov na: Dobrovoľné darovanie krvi 10.4.2019 (streda) od 8:00 hod. do 11:00 hod. Darovanie sa uskutoční v spolupráci s BÚVD ECAV a Národnou transfúznou stanicou Prešov (NTS)  v priestoroch BÚ VD: Hlavná 137 vo veľkej zasadačke na 1.poschodí v Evanjelickom kolégiu. [...]