Ďalšie informácie a tlačivá nájdete na samostatnej stránke k detskému táboru.