Deň otvorených dverí v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove