BOHOSLUŽBY SÚ POVOLENÉ.

Milí bratia a sestry, tešíme sa, že postupné uvoľňovanie pandemických opatrení dovoľuje konanie bohoslužieb v kostole.

Bohoslužby v kostole môžu byť za splnenia týchto podmienok:

  • sedenie: do 25 % kapacity 
  • státie: interiér do 50 osôb