BOHOSLUŽBY SÚ POVOLENÉ.

Milí bratia a sestry, tešíme sa, že postupné uvoľňovanie pandemických opatrení dovoľuje konanie bohoslužieb v kostole.

Bohoslužby v kostole môžu byť za splnenia týchto podmienok:

  • sedenie: do 25 % kapacity 
  • státie: interiér do 50 osôb
  • Nos a ústa musia byť v interiéri prekryté rúškom, šatkou alebo šálom

Pokračovať budeme aj v online prenosoch (štvrtok 18.00 h a nedeľa 9.00 h).

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Predsedníctvo CZ