„Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel.“ Mt 1,23.

Aj tento rok sme sa v Kojaticiach radovali z príchodu Spasiteľa na náš svet. Požehnaný čas sme spolu prežili na večerných službách Božích. Naši najmenší nás opäť potešili svojim vystúpením, lebo aj oni chceli túto výnimočnú chvíľu urobiť ešte krajšou. Ďakujeme Pánu Bohu za jeho milosť a po