Dnešný deň priniesol smútok, bolesť a straty v životoch desiatok našich bratov a sestier, resp. našich spoluobčanov v meste Prešov. V médiách s hrôzou sledujeme zábery z miesta tragédie, pri ktorej na Mukačevskej ulici po výbuchu plynu a následnom požiari v obytnom dome zomreli piati ľudia, desiatky sa ich zranili a ďalší prišli o strechu nad hlavou a všetko, čo mali.

Cirkevný zbor ECAV Prešov vyjadruje pozostalým obetí tejto tragickej udalosti úprimnú sústrasť a preživším sme pripravení prejaviť lásku a pomoc v duchu biblických slov: Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov. V modlitbách prosíme Toho, ktorý dopustí, ale nikdy neopustí, o silu zvládnuť toto ťažké životné navštívenie. Pán Boh buď s Vami.

Predsedníctvo CZ ECAV v Prešove

Finančnú pomoc pre postihnutých touto tragédiou môžete poslať na číslo účtu CZ ECAV Prešov:
SK91 0900 0000 0000 9628 9004,
do poznámky pre prijímateľa uveďte Mukačevská.

Ďakujeme.