Konferencia RoS 2018

Konferencia RoS 2018

Milí bratia a milé sestry,

dávame Vám do pozornosti 15. Konferenciu RoS ECAV s hlavnou témou:

Tajomstvo zodpovedného manželstva.

Hosť konferencie

Harry Benson – bol zakladateľom a riaditeľom vzťahového vzdelávania Bristol Community Family Trust. Je autorom a pôvodcom Let´s stick together (Zlepme sa spolu), priekopníckej knihy a programu o vzťahoch pre rodičov detí v postnatálnom vývine a pre iniciatívu Surestart (Istý začiatok). Jeho najnovšia kniha “SCRAM” opisuje začiatky jeho kariéry, keď sa ako 21-ročný stal pilotom Kráľovského námorníckeho komanda. Na Bristolskej univerzite získal ocenenie BSc Psychológie (Bakalár vedeckej psychológie). Je spolupracovníkom pri organizácii manželských večerov. Harry je ženatý s Kate a žijú spolu v Somerset v Anglicku. Sú manželmi 27 rokov, majú 6 detí vo veku od 10 do 22 rokov.

Semináre

  • Čo vo výchove stihnúť/nezmeškať do puberty – Lenka Bačová – Prešov
  • Miesto alkoholu v rodine – Michal Klus – SCEAV
  • (Ne)uhundraná žena – seminár len pre ženy – Katka Šuchtárová – Hybe
  • seminár len pre mužov – Peter Podlesný – Košice
  • Manželstvo Lutherovcov – Marián a Olinka Kaňuchovci – Žilina
  • Bezpečná rodina – Katarína Ontková – Košice – Terasa
  • 7 pilierov dobrého manželstva – Vladko a Renátka Sochorovci – Predajná
  • Demografia a jej vplyv na život evanjelických rodín v minulosti a súčasnosti – Juraj Majo – UK Bratislava

Prihlasovanie beží do 5.11.2018 na stránke www.rodinnespolocenstvo.sk

Pozývame všetkých, ktorí chcú získať nový pohľad na slovo zodpovednosť v manželstve.