Pozývame všetky na Dávidovu harfu v Kapušanoch. Tohtoročná téma je Kniha kníh.

Dávidova harfa je seniorátne stretnutie detí.

V sobota 23.6.2018 – ZŠ Kapušany

Prihlasovanie pomocou SMS na čísle:

0907 458 923 (Majka Macejová)
do SMS uviesť meno a vek

Je to určené pre deti od 7 rokov (mladšie v sprievode rodiča).

Viac informácii nájdete na stránke venovanej práci s deťmi.