Srdečne vás pozývame na koncert speváckych zborov v Chráme sv. Trojice v Prešove dňa:

27. mája (sobota) o 18:00
Vstupné dobrovoľné!

Koncert pripravuje prešovský evanjelický spevokol SION spoločne s bratislavským miešaným zborom CANTUS.

Zaznejú najzaujímavejšie slovenské a latinské sakrálne skladby,  americké spirituály, zbor si zaspieva aj známu Cohenovu Hallelujah a v závere si vypočujeme aj luteránsky hymnický chorál Hrad prepevný je Pán Boh náš v ohromujúcom 80-člennom speváckom zložení.

Plagát

Plagát

Nechajte sa uniesť harmóniami miešaného zboru, ulahoďte svojim ušiam a zažite kvalitný koncertný zážitok v prevedení TROCH dirigentov:

Oľga Adamkovičová, Juraj Jartim a Júlia Lenhardtová.

Na Vašu účasť sa teší
SION & CANTUS

Miešaný spevácky zbor CANTUS pôsobí v 50-člennej zostave už od roku 1984. Ako poloprofesionálny zbor spolupracuje s poprednými bratislavskými sólistami, orchestrami, vydal už niekoľko CD s vlastnou skladateľskou tvorbou a niekoľkokrát do roka usporiadava samostatné koncerty a zájazdy (Česko, Maďarsko, Dánsko, Chorvátsko…). Tento rok si zaumienil navštíviť krásy východného Slovenska, ktorého súčasťou nebude iba koncert v chráme sv. Trojice v Prešove, ale vystúpi dokonca aj na nedeľnej omši v Dóme sv. Alžbety v Košiciach o 10:30.

Kto pravidelne navštevuje Chrám sv. Trojice v Prešove, ten vie, že bez piesní spevokolu SION sa nezaobíde žiadna slávnosť v priebehu slávnostnej či bezslávnostnej polovice cirkevného roku. Spevokolu sa podarilo vydať už aj prvé CD a to pri príležitosti úctyhodného 230. výročia písomnej zmienky o tomto zoskupení.

Spevokol SIon

Spevokol SIon