Bardejov

Európske cesty reformácie
10. – 12. 2. 2017, Bardejov

Utorok 31.1.2017

16:00 Otvorenie výstavy – 500 rokov reformácie – vo výstavnej sieni Šarišského múzea v Bardejove na Radničnom námestí

Piatok 10.2.2017

11:00 Otvorenie kamiónu ECR na Radničnom námestí
15:00 Štátny archív – Otvorenie výstavy archívnych dokumentov zo života evanjelikov v Bardejove
17:00 Privítanie kamiónu a sprievodného tímu na Radničnom námestí
18:00 Gründlovský dom, Rhodyho ul. 1 stretnutie mládeže s tímom dobrovoľníkov ECR
18:30 Evanjelický kostol – Organový koncert – pásmo slova a hudby

Sobota 11.2.2017

9:00 Poľsko slovenský dom – Prednáška prof. Škovieru o diele L. Stöckela
10:30 Obradná sieň Mestského úradu, Radničné námestie – Ženy, farárky v službe cirkvi za socializmu (A. a Ľ. Swanovci, prof. B. Riečan, dr. M. Oráč)
15:00 Športová hala, Dlhý rad – „Spomínajte, pozorujte, napodobňujte … “ – Slávnostný program k 500. výročiu reformácie

Nedeľa 12.2.2017

9:00 Slávnostné služby Božie za účasti biskupov zo Slovenska aj zo zahraničia a ďalších hostí