Milí bratia, milé sestry, tešíme sa na ďalšiu konferenciu EVS :-).

Prednášky, spoločné piesne, inšpirácia, radosť, úsmev, generácie spolu. Veríme, že nás slovo a všetko ostatné bude posúvať hlbšie do poznania a konania evanjelia.

6. – 8. máj 2016, Prešov