Spoločná iniciatíva Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví, Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov a kresťanské cirkvi v Prešove Vás pozývajú na

Ekumenické bohoslužby v Prešove,
ktoré budú v rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov
18. – 25. januára 2016.

„Povolaní zvestovať veľké skutky Pánove.“
Prvý Petrov list 2,9

PONDELOK 18.1.2016 o 17:00
Konkatedrála sv. Mikuláša, Rímskokatolícka cirkev
Téma: Nech je kameň odvalený
Príhovor: Martin Jurčo, kazateľ Cirkvi bratskej

STREDA 20.1.2016 o 18:00
Modlitebňa Cirkvi bratskej
Téma: Svedectvo spoločenstva
Príhovor: Peter Mihoč, tajomník biskupa VD ECAV

ŠTVRTOK 21.1.2016 o 18:00
Chrám sv. Trojice, Evanjelická cirkev a.v.
Téma: Pohostinnosť v modlitbe
Príhovor: Jozef Dronzek, dekan rímskokatolíckej cirkvi

PIATOK 22.1.2016 o 17:30
Katedrála sv. Jána Krstiteľa, Gréckokatolícka cirkev
Téma: Srdcia, ktoré horia pre jednotu
Príhovor: Mons. Pavol Dráb, generálny vikár a pozdravia prítomní bratia biskupi