Ďakujeme všetkým deťom za pekné vystúpenie s názvom „Príchod Kráľa“ v kostole 25.12.2015 o 11:00 a ich rodičom za trpezlivosť pri nacvičovaní programu.

Program zostavili podľa textov Kristíny Royovej kreatívne mamičky: Slávka Alexovičová, Janka Vassová a Zuzka Martausová. Ďakujeme! Tiež ďakujeme skvelým hudobníkom za úpravu a trpezlivé nacvičovanie piesní: Andymu Belejovi a Zuzke Oráčovej.

Vďaka tiež všetkým DB vedúcim… Tešíme na najbližšie stretnutie besiedky 10.1.2016 o 9:00 na fare.