Výberové konanie

//Výberové konanie

PATMOS s.r.o., Svätoplukova 11, 080 01 Prešov

Vypisuje:

Výberové konanie na funkciu: ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK – POKLADNÍK

Úväzok: TPP (8 hod.)

Miesto výkonu práce: Svätoplukova 11, Prešov

Náplň práce:

 1. Obchodná administratíva a fakturácia
 2. Cirkevná administratívna a organizačná činnosť
 3. Vedenie pokladne

Kvalifikačné predpoklady:

 1. Základná požiadavka: Člen CZ ECAV Prešov
 2. Vzdelanie: SŠ s maturitou, resp. VŠ 1. stupňa
 3. Prax: Min. 2 roky v oblasti obchodno-administratívnej alebo inej administratívnej činnosti
 4. Iné zručnosti a schopnosti:
  1. Ovládanie PC (MS Office, Internet, el. pošta …)
  2. Príjemné vystupovanie a komunikatívnosť
  3. Organizačné schopnosti a zmysel pre poriadok
  4. Zodpovednosť a spoľahlivosť
 5. Vítané:
  1. Ovládanie cudzieho jazyka – NJ/AJ
  2. Absolvovanie kurzov, certifikátov v oblasti admin., sekretárskej, resp. obchodnej činnosti
  3. Aspoň základná predstava a fungovaní farského úradu a reálií prešovského CZ

Požadované doklady:

 1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 2. doklad o dosiahnutom vzdelaní – maturitné vysvedčenie, resp. VŠ diplom, (fotokópia)
 3. písomné odporúčanie podpísané aspoň jedným duchovným predstaviteľom CZ ECAV Prešov,
 4. štruktúrovaný profesijný životopis,
 5. potvrdenie predchádzajúceho zamestnávateľa, alebo iné potvrdenie o dĺžke praxe,
 6. iné doklady potvrdzujúce absolvovanie doplnkového vzdelania, kurzov a školení,
 7. písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania.

Termín a spôsob podania žiadosti:

 1. Termín podania žiadosti: do 31.7.2018 (vrátane)
 2. Spôsob podania žiadosti:
  1. Písomne v zalepenej obálke na adresu: PATMOS s.r.o., Svätoplukova 11, 080 01 Prešov – označená – „Výberové konanie“
  2. Elektronický (všetky prílohy v pdf formáte) na adresu: ev.fara@patmos.sk
 3. Nástup do práce: najneskôr od 3.9.2018

Bližšie informácie: Ing. Viktor Čop, konateľ – 0917 309 103

By | 2018-07-16T13:20:52+00:00 15. júla 2018|Novinky|