Kňazská správa za rok 2016

Čítajte nové číslo časopisu Patmos s výročnou kňazskou správou za rok 2016.