Oznamy

 • Svetový deň modlitieb sa uskutoční v nedeľu 8. 3. 2020 o 18,00 h v Dvorane BÚ VD ECAV. Program pripravili ženy zo Zimbabwe.
 • Pozývame vás na stretnutie s pracovníkmi Misie na Níle, ktoré sa bude konať v stredu 11. 3. 2020 o 17,30 h vo Veľkej zborovej sieni na fare
 • Oblastné stretnutie Modlitebného spoločenstva bude v sobotu 14. 3. 2020 o 9,00 h na fare. Srdečne vás pozývame.
 • V dňoch 1. – 5. 4. 2020 sa bude konať evanjelizácia PRE TEBA, do ktorej sa zapojíme aj v našom CZ. Bližšie informácie budú zverejnené v spravodaji a na www.patmos.sk
 • Včera boli v našom chráme pokrstené deti Emília a Marko rodičov Petra Rebrinského a Emílie r. Kožlejovej

Milodary

 • Pri krste vnučky Lindy prosia starí rodičia o jej požehnanie a obetujú 50,-€ na CZC.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP obetuje pre prácu s mládežou 35,-€.
 • Bohuznáma sestra si s láskou spomína na drahých rodičov, mamku pri 7.výročí a otca pri 61. výročí úmrtia, zároveň prosí o požehnanie pre celú svoju rodinu a obetuje 50,-€ na CZC.
 • Bohuznámy brat s rodinou pri spomienke na rodičov: mamu Annu a otca Tomáša pri nedožitých 100. narodeninách a sestru Annu pri nedožitých 80. narodeninách a obetuje na zborové potreby 50,-€.
 • Brat Jozef Gál pri 70. narodeninách z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 100,- € na chrám Boží.
 • Sestra Helena Jurašová s bratom, švagrinami, synovcom a neterami spolu s ostatnou rodinou a známymi zídenými na kare obetujú po pohrebe nebohej Márie Jurašovej, r. Polohovej v Bzenove na chrám Boží v Prešove 160,- €, na chrám Boží v Rokycanoch 100,- €, na modlitebňu v Janove 200,- €, na DTF 100,-€, spolu 560,- €.
 • Pri príležitosti životného jubilea 70 rokov bohuznáma sestra ďakuje za doterajšiu ochranu a porúča sa do Božej ochrany aj do ďalších rokov života a obetuje na CZC 30,- €, detskú besiedku 10,- € a DTF 10,- €.
 • Ofera z hlavných sl. Božích dňa 23. 2. 2020 bola vo výške 213,63 €, z večerných sl. Božích 12,43 €.