Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa v Prešove 11. 11. 2023 rozlúčili so sestrou Annou Kozákovou r. Vagaskou, 92 r.
  • V sobotu 11. 11.2023 bola v našom chráme pokrstená dcéra Sára rodičov Tomáša Miženka a Karin r. Gregovej.
  • 11. 11. 2023 uzavreli v našom chráme manželstvo Richard Sopko a Natália Sabolová
  • Oslávenci nášho CZ za 3. a 4. štvrťrok 2023 neboli uverejnení správne. Opravený zoznam bude uverejnený v ďalšom čísle časopisu PATMOS. Za spôsobenú chybu sa ospravedlňujeme.

Milodary

  • Bohuznáma sestra pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na CHB 50,- € a na online prenosy 20,- €.
  • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 80 rokov ďakuje za Božie požehnanie a vedenia a obetuje na CHB 40,- € a na online prenosy 10,- €.
  • Pri 1. výročí úmrtia drahého manžela a otca si na neho s láskou spomína manželka, synovia s rodinami a svat. Pri tejto príležitosti venujú pre dorast 50,- €, RoS 50,- € a detskú besiedku 20,- €.
  • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu na pomoc postihnutým zemetrasením obetuje 40,- €.
  • Pri platení CP obetuje bohuznáma sestra z vďačnosti voči P. Bohu 50€ na chrám a 10,-€ na DTF
  • Pri príležitosti poslednej rozlúčky s drahou mamou a starou mamou Annou Kozákovou r. Vagaskou obetujú dcéry s rodinami na CZP 100,- €, Relevant 100,- € a pre spevokol 100,- €.