Oznamy

 • V sobotu 21. 10. 2023 bola v našom chráme pokrstená dcéra Alžbeta rodičov Ondreja Krupu a Zuzany r. Jackovej.
 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 17. 10. 2023 v Prešove rozlúčili so sestrou Ľudmilou Buchalovou r. Štefančinovou, 66 r.,
  19. 10. 2023 so sestrou Máriou Dudášovou, r. Jurkovou, 97 r. 20. 10. 2023 v Hanušovciach n/T so sestrou Jarmilou Malou r. Cerulovou, 69 r.
 • Koľko lásky zmestíme do krabice od topánok. Vianočné darčeky pre deti zo Srbska. Termín 13. november 2023. Môžete sa zaregistrovať na FÚ, kde dostanete podrobné informácie.

Milodary

 • Novomanželia Kudžmovci s rodičmi pri uzatvorení manželstva prosiac o Božie vedenie a požehnanie obetujú na CZP 150,- €.
 • Pri 50. výročí tragickej smrti Mateja Kušníra s láskou spomína pozostalá rodina a obetujú na modlitebňu v Janove 30,- €, CHB v Rokycanoch 30,- €, CHB v Prešove 30,- € a na online prenosy 10,- €.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu prítomnosť v rodine a prosí o Božie vedenie nielen pre svoju rodinu, ale aj pre svojho brata v „kríži“. Obetuje na opravu CHB 55,- €.
 • Pri krste Laury Nosekovej ďakujú rodičia za doterajšiu Božiu milosť aj do ďalších dní a obetujú na CHB 100,- €.
 • Rodina Pállová pri poslednej rozlúčke s drahou mamou, starou a prastarou mamou Irenou Pállovou obetuje na CZP 100,- €.
 • Novomanželia Macejovci a zídená rodina na svadobnej hostine s vďakou za Božie požehnanie darujú na CZP 150,- €.
 • Pri poslednej rozlúčke s drahou mamou Ľudmilou Buchalovou venujú vďačné deti 120,- € na CHB.
 • Bohuznáma rodina z Dulovej Vsi si s láskou spomína na svoju dcéru a sestru pri 20. výročí úmrtia, zároveň spomína aj na ostatných v rodine zosnulých a obetuje 100,-€ na CZP a 20,-€ na online prenosy.
 • Rodina Macejová pri sobáši syna ďakuje Pánu Bohu za milosť a doterajšiu ochranu, prosí o Božie požehnanie do ďalších dní a obetuje pre spevokol 50,- € a na CZP 150,- €.
 • Bohuznámy manžel s deťmi s vďakou a láskou spomínajú na drahú manželku a mamku pri príležitosti jej nedožitých 60-tych narodenín a pri spomienke na zosnulých v rodine obetujú 100,- € na CZP.