Oznamy

 • V sobotu 14. 10. 2023 bola v našom chráme pokrstená dcéra Laura rodičov Dávida Noseka a Lenky r. Šragovej, syn Hugo, rodičov Dávida Hudáka a Ivany r. Martičekovej.
 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 9. 10. 2023 v Prešove rozlúčili s bratom Dušanom Doliakom, 90 r., 10. 10. 2023 v Mičakovciach s bratom Andrejom Vajdom, 75 r.
 • V piatok 13. 10. 2023 uzavreli v našom chráme manželstvo Jakub Kudžma a Miroslava Dudášová, V sobotu 14. 10. 2023 Matúš Macej a Sharon Crescini.

Milodary

 • Bohuznáma sestra ďakuje Pánu Bohu za pomoc, ochranu a požehnanie pri ťažkej operácii a prosí o silu na zotavenie. S vďakou obetuje na CZP 100,- €.
 • Bohuznáma rodina pri poslednej rozlúčke s drahým bratom Ondrejom Vajdom, pochovaným v Mičakovciach 10. októbra, obetuje na CZP 200,- €.
 • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu venuje na opravu kostola a TV prenos 300,- €.
 • Novomanželia Ferenčíkovci a ich rodičia pri príležitosti uzavretia manželstva a spomienke na drahých zosnulých rodičov a starých rodičov obetujú na CHB 200,- €, CZP 100,- € a DTF 20,- €.
 • Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na CZP 200,- €
 • Bohuznámy brat pri 52. narodeninách s vďakou za doterajšie vedenie a požehnanie obetuje na CZP 200,- €.
 • Bohuznáma rodina ďakuje za Božie požehnanie a obetuje 10,- € na CZP.
 • Brat Igor Beťko pri životnom jubileu z vďačnosti voči Pánu Bohu venuje na CZP 80,- €.