Oznamy

 • 27. 9. 2023 sme sa v Prešove rozlúčili so sestrou Gabrielou Glevickou, 88 r., 29. 9. 2023 so sestrou Irenou Pállovou r. Petijovou, 80 r.
 • V sobotu 30. 9. 2023 bol v našom chráme pokrstený syn Michal rodičov Michala Vrabeľa a Anežky r. Tomkovej

Milodary

 • Bohuznáma sestra s rodinou pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu venuje na CZP 40,- €.
 • Bohuznáma sestra z Košíc, rodáčka z Prešova, pri životnom jubileu 80 rokov, ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu milosť a požehnanie a porúča sa do Jeho rúk aj do ďalších dní. Zároveň spomína aj na všetkých zosnulých v rodine a obetuje na opravu chrámu 40,- € a na online prenosy 10,- €.
 • Bohuznáma rodina pri poslednej rozlúčke s tetou Gabrielou Glevickou obetuje na CZP 30,- €.
 • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu pri poďakovaní za úrody zeme a prosiac Pána Boha o zdravie a Jeho vedenie obetuje na opravu chrámu 100,- €.
 • Bohuznáma sestra pri poslednej rozlúčke s Gabrielou Glevickou obetuje na CHB 50,- €.
 • Bohuznáma sestra pri 3. výročí úmrtia manžela Jozefa a pri 4. výročí úmrtia syna Mariána obetuje na CHB 50,- €.
 • Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohu za každodenné požehnanie s prosbou o silu do ďalších dní obetuje na CZP 100,- €.
 • Bohuznáma rodina pri krste Nelky obetuje z vďačnosti voči Pánu Bohu na CZP 80,- €.
 • Bohuznáma rodina z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na CHB 100,- €.
 • Bohuznáme dcéry pri spomienke na rodičov pri ich 5. výročí úmrtia, zároveň spomínajú na ostatných v rodine zosnulých a obetujú na CZP 100,- €.