Oznamy

  • V sobotu 16. 9. 2023 uzavreli v našom chráme manželstvo Ivan Juhas a Gabriela Hegedüsová
  • V nedeľu 24. 9. 2023 so začiatkom o 10.00 h sa uskutoční vo Vranove n/Topľou 2. Seniorátny deň Šarišsko-zemplínskeho seniorátu.
    Záujemcovia o autobus sa môžu nahlásiť na FÚ 051/7725925, 0908 987 664 alebo emailom na ev.fara@patmos.sk do 20. 9. 2023

Milodary

  • Bohuznámi bratia pri 50. výročí sobáša svojich rodičov, ďakujú Pánu Bohu za všetko s láskou spoločne prežité a prosia pre nich do ďalších dní veľa požehnania a zdravia. Pri tejto príležitosti venujú na CZP 80,- € a na online ranné zamyslenia 20,- €.
  • Rodina Kušnírová pri krste dcéry Olívie obetuje z vďačnosti voči Pánu Bohu na CHB 20,- €.
  • Bohuznáma sestra s deťmi a ich rodinami s láskou a úctou spomínajú na manžela, otca a starého otca pri 1. výročí úmrtia, zároveň spomínajú na zosnulých rodičov a starých rodičov a obetujú na CHB 100,- €.
  • Starí rodičia pri krste vnuka Šimona Lukáča venujú na opravu kostola 50,- €.