Oznamy

  • V sobotu 26. 8. 2023 bol v našom chráme pokrstený syn Natan Elias rodičov Samuela Godu a Natálie r. Novákovej
  • V nedeľu 24. 9. 2023 so začiatkom o 10.00 h sa uskutoční vo Vranove n/Topľou 2. Seniorátny deň Šarišsko-zemplínskeho seniorátu

Milodary

  • Pri 3. výročí úmrtia manželky a mamky Kvetoslavy Kandrikovej, s láskou spomínajú manžel Peter, dcéry Martina a Petra, a pri tejto príležitosti obetujú na CZP 100,- €.
  • „Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská, ale Boh je verný, On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť.“ (1Kor 10,13) Bohuznáma sestra z Podhradíka pri životnom jubileu ďakuje za Božiu milosť počas 60-tich rokov života obetuje na CZP 100 ,- €.
  • Bohuznáma rodina z vďačnosti za Božiu pomoc a ochranu, s prosbou o Božie vedenie do ďalších dní obetuje na opravu chrámu 100,- €.
  • Bohuznáma manželka s deťmi s vďakou a láskou spomína na drahého manžela a otca pri 13. výročí jeho úmrtia a zároveň ďakuje Pánu Bohu za zosnulých rodičov súrodencov. Pri tejto príležitosti obetuje na CZP 40,- € a na DTF 10,- €.
  • Bohuznáma sestra si spomína na drahých zosnulých v rodine a z vďaky obetuje 100,-€ na CZP a 50,- na online prenosy.
  • Ofera pre Slovinsko v nedeľu 20. 8. 2023 bola spolu vo výške 732, 25 €.