Oznamy

  • V sobotu 26. 8. 2023 bol v našom chráme pokrstený syn Natan Elias rodičov Samuela Godu a Natálie r. Novákovej
  • V nedeľu 24. 9. 2