Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 15. 8. 2023 v Janove rozlúčili s bratom Pavlom Olejárom, 70 r., 17. 08. 2023 v Prešove so sestrou Annou Olejárovou r. Macejovou, 92 r.
 • V nedeľu 13. 8. 2023 boli v našom chráme pokrstené deti: syn Dušan, rodičov Dušana Skalického a Zuzany r. Kupčíkovej, dcéra Natalie, rodičov Petra Chriena a Miroslavy r. Gajdošovej.
 • V nedeľu 13. 8. 2023 bol v našom chráme konfirmovaný brat Šimon Polák

Milodary

 • Bohuznámy brat pri prislúžení VP v nemocnici z vďačnosti voči Pánu Bohu, prosiac Ho zároveň o uzdravenie obetuje na DTF 20,- €.
 • Pri krste Jakuba Petra obetujú vďační rodičia a starí rodičia Petrovci 50,- € a starí rodičia Barlíkovci 50,- € na CZP.
 • Pri konfirmácii syna a vnuka Šimona obetujú vďační rodičia a starí rodičia na CHB v Prešove 110,- €.
 • Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za drahého manžela a otca pri 1. výročí jeho odchodu do večnosti a obetuje na koncert Francúzske kantáty 200,-€.
 • Pri krste Dušana Skalického vďační rodičia, krstní rodičia a starí rodičia Skalickí s prosbou o Božie vedenie a požehnanie obetujú 100,-€ na opravu chrámu a 10,- na DTF.
 • Bohuznámi manželia s láskou myslia na svojich vnukov Vincenta a Oskara, ďakujú Pánu Bohu za doterajšie dobrodenie a vyprosujú pre nich Božie požehnanie do ďalších rokov. Zároveň prosia Pána Boha o pomoc a ochranu pred operačným zákrokom manžela a obetujú na opravu chrámu 50,-€.
 • Rodičia a starí rodičia pri príležitosti krstu syna a vnuka Filipa Guľaša venujú na CZP 80,- €.
 • Pri pohrebnej rozlúčke so sestrou Annou Olejárovou r. Macejovou venuje rodina a príbuzní na CZP 250,- €.