Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa v Prešove 10. 9. 2023 rozlúčili so sestrou Boženou Kuropčákovou r. Olejárovou, 86 r.