Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa v Prešove 10. 9. 2023 rozlúčili so sestrou Boženou Kuropčákovou r. Olejárovou, 86 r.
 • V piatok 11. 8. 2023 uzavreli v našom chráme manželstvo Ionut-Răzvan Troacă a Alexandra Hulvejová
 • V našom chráme boli pokrstené deti: 5. 8. 2023 dcéra Júlia rodičov Miroslava Krafčáka a Moniky r. Baškovskej, 12. 8. 2023 syn Jakub, rodičov Maroša Petra a Veroniky r. Barlíkovej,
  syn Filip rodičov Dávida Guľaša a Martiny r. Kohútovej, syn Wilfredo, rodičov Wilfreda Sagastume a Karolíny r. Habinovej
 • Vážené sestry a bratia, pred niekoľkými dňami postihli Slovinsko ničivé záplavy. Predsedníctvo ECAV vyhlasuje celocirkevnú oferu na 20. augusta 2023 na núdzovú a humanitárnu pomoc pre tamojších obyvateľov. https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/zbierka-pre-slovinsko Za Vašu štedrosť, pomoc a spoluprácu Vám úprimne ďakujeme.

Milodary

 • Pri poslednej rozlúčke s drahým otcom Ladislavom Pakanom obetuje syn s rodinou na CZP 100,- €.
 • Rodičia, starí rodičia a prababka pri krste dcéry a vnučky Júlie Krafčákovej obetuje na CZP 70,- €.
 • Bohuznáme deti s rodinami pri pohrebnej rozlúčke a drahou mamou a starou mamou z vďačnosti za požehnanie počas jej života obetujú na CZP 100,- €.
 • Rodina Chrienová ďakuje Pánu Bohu za dcéru Natalie a pri jej krste obetuje na CZP 50,- €.
 • Bohuznámy brat spomína pri 1. výročí umrtia svojho brata a obetuje na CZP 40,-€
 • Bohuznámy brat pri príležitosti nedožitých 80. narodenín brata Zdenka, nedožitých 73. narodeninách manželky Ireny a pri 8. narodeninách vnuka Olivera, prosí, aby ho Pán Boh žehnal a viedol aj v ďalších rokoch života. Zároveň s úctou a vďakou spomína na všetkých zosnulých v rodine a obetuje na koncert Francúzske kantáty 100,- € a na DTF 10,- €.
 • Rodina Pacindová z vďačnosti voči Pánu Bohu venuje na opravu chrámu 50,- €.