Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 28. 3. 2023 v Prešove rozlúčili so sestrou Pavlínou Czajovou, r. Jakubčínovou 82r.
 • V sobotu 1. 4. 2023 boli v našom chráme pokrstené deti: syn Dávid, rodičov Petra Halického a Kataríny r. Hadbavnej, syn Timotej, rodičov Juraja Kaminského a Daniely r. Polohovej.
 • Vaše 2% z dane môžete venovať neziskovej organizácii Relevant. www.relevant.sk/2-percenta
 • Dobrovoľné darovanie krvi 5. 4. 2023 od 8.00 do 11.00 h v priestoroch veľkej zasadačky Evanjelického kolégia. Nahlásiť sa môžete aj na farskom úrade.051/77259 25
  email: ev.fara@patmos.sk

Milodary

 • Pri poslednej rozlúčke so zosnulou Máriou Kačmárovou r. Richtárikovou obetuje zídená rodina a známi 300,- € pre modlitebňu v Janove a 200,- € na zvonicu v Janove.
 • Pri 1. výročí úmrtia manžela a otca Jána Cinu z Dulovej Vsi si na neho s láskou spomína manželka s deťmi. Prosia o Božie požehnanie a milosť a obetujú 200,- € na CHB.
 • Rodina Fecková pri krste dcéry Natálie obetuje 60,- € na CZP.
 • Bohuznámy brat Ondrej pri príležitosti 75. narodenín s prosbou o pomoc pri operácii sa porúča do Božej ochrany a obetuje 50,- € na CZP.
 • Pri 1. výročí úmrtia manžela Ladislava Kuropčáka si na neho s láskou spomína manželka, zároveň si spomína na ostatných zosnulých v rodine a obetuje 100,- € na CHB a 20,- € na DTF.
 • Bohuznáma rodina pri prislúžení VP v domácnosti ďakuje Pánu Bohu za všetko požehnanie a obetuje 20,- € na online prenosy.
 • Bohuznáma sestra pri príležitosti nedožitých 104. narodenín otca a 103. narodenín matky obetuje 50,- € na opravu chrámu.
 • Bohuznáma rodina pri 5.výročí úmrtia mamy a babky obetuje 50,-€ na CZC.
 • Pri 1.výročí úmrtia Imricha Petra si s láskou spomínajú manželka, deti, vnúčatá, švagor s rodinou a ostatní príbuzní a obetujú 200,- € na opravu chrámu.
 • Bohuznáma rodina pri životnom jubileu 80 rokov ďakuje Pánu Bohu za doterajšie požehnanie a zdravie a obetuje 100,- € na CZP.