Oznamy

 • 26. 2. 2023 bola v našom chráme pokrstené dcéra Nina, rodičov Vladimíra Mačíka a Lýdie r. Miroľovej.
 • Milí priatelia, sestry a bratia, zjednoťme sa znova na modlitbách a pôste. Pozývame vás do „Pôstnej reťaze“. Ak sa rozhodnete zapojiť, môžete sa zapísať v kalendári, ktorý nájdete na modlitby.patmos.sk
 • Dobrovoľné darovanie krvi 5. 4. 2023 od 8.00 do 11.00 h v priestoroch veľkej zasadačky Evanjelického kolégia. Nahlásiť sa môžete aj na farskom úrade.051/77259 25 email: ev.fara@patmos.sk

Milodary

 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 75 rokov ďakuje Pánu Bohu za milosť a požehnanie a prosí o vedenie a ochranu do ďalších dní života. Obetuje 20,- € pre spevokol a 30,- € na CZP.
 • Vďační rodičia pri krste dcéry Niny ďakujú za Božie požehnanie a obetujú 100,- € na opravu kostola.
 • „Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť.“ Bohuznáma sestra pri platení CP obetuje 70,- € na opravu chrámu.
 • Bohuznáma sestra pri spomienke na rodičov obetuje 30,- € na opravu chrámu.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP obetuje z vďačnosti 20,- € na DTF.
 • Bohuznáma sestra s rodinou pri úmrtí manžela a spomienke na rodičov a ostatných zosnulých v rodine, porúčajúc sa do Božej ochrany obetuje 100,- € na CHB a 20,- € na online prenosy.
 • Bohuznámy brat pri spomienke na svoju sestru pri 10. výročí jej úmrtia, ako aj na ďalších zosnulých v rodine, obetuje 50,- € na opravu chrámu.
 • Bohuznáma sestra z Veľkého Šariša prosí o uzdravenie syna a Božie vedenie pre lekárov pri jeho operácii. Vyznáva slovami 103-ho žalmu: „On uzdravuje všetky tvoje choroby“ a obetuje 50,- € na opravu kostola.
 • Sestra Zlatica Svrčková z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 80,- € na CHB.
 • Sestra Iveta Dudová pri životnom jubileu 50 rokov z vďačnosti za požehnanie obetuje 100,- € na CHB.
 • Pri 10. výročí úmrtia brata Pavla si na neho s láskou spomína sestra Margita s rodinou, zároveň si rodina spomína na mamu pri 14. výročí smrti a otca pri 34. výročí smrti, a tiež si spomínajú na ostatných v Pánu zosnulých, ktorí odpočívajú na cintorínoch v Kojaticiach, Malom Šariši, Suchej Doline a Križovanoch a obetujú 250,- € na revitalizáciu nádvoria modlitebne v Kojaticiach.