Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 8. 2. 2023 v Prešove rozlúčili s Ing. Jurajom Mitaľom, 96 r.
  • 23. 1. 2023 bol v CH