Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 8. 2. 2023 v Prešove rozlúčili s Ing. Jurajom Mitaľom, 96 r.
  • 23. 1. 2023 bol v CHB v Petrovciach pokrstený syn Dominik, rodičov Martina Švorca a Tamary r. Orečnej, 11. 2. 2023 boli v našom chráme pokrstené deti: syn Max, rodičov Ondreja Havíra a Nikoly r. Dirlakovej, dcéra Sára, rodičov Juraja Havíra a Petry r. Jančigovej.
  • V sobotu 11. 2. 2023 bolo požehnané manželstvo Ondreja Havíra a Nikoly r. Dirlakovej

Milodary

  • Pri nedožitých 100. narodeninách drahého otca Jána Zuščina a prvého výročia úmrtia jeho manželky Anny s láskou spomínajú synovia Dušan a Milan s rodinami a venujú na opravu chrámu v Prešove 100,- €.
  • Bohuznáma rodina prosí o pomoc a požehnanie lekárov pri operácii syna, manžela a otca. Zároveň spomínajú s láskou a vďakou na všetkých zosnulých v rodine a porúčajú sa s dôverou do Božej ochrany. Na CZP obetujú 150 € a na online prenosy 50 €.
  • Bohuznáma sestra z vďačnosti voči Pánu Bohuje ďakuje za starostlivosť a obetuje 20,- € na CHB.