Oznamy

 • Presbyterstvo na svojom zasadnutí odsúhlasilo dočasnú zmenu konania SB:
  1. nedeľu v mesiaci o 9.00 h SB s požehnaním detí v Chráme
  Posledná nedeľa v mesiaci Rodinné SB o 11.00 h na Fare
 • Diakonický domov ELIM (zariadenie pre seniorov) hľadá opatrovateľky, zdravotné sestry a kuchárky.
  Ak by mal niekto záujem, nech kontaktuje riaditeľa, alebo sekretariát BÚ VD č. t. 051 772 25 15 vdecav.sk/kontakt Email: diakonia@vdecav.sk

Milodary

 • Bohuznáma sestra pri spomienke na zosnulého brata obetuje 100,- € na CZP.
 • Novomanželia Ľubomír a Marianna Ivanko Macejoví pri vstupe do manželstva obetujú 100,- € na CZP.
 • Rodina Matuščáková pri sobáši dcéry obetuje 20,- € na opravu modlitebne v Kojaticiach 20,- € a na online prenosy 20,- €.
 • Bohuznámi rodičia a starí rodičia pri krste dcéry a vnučky Adely obetujú 100,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra s úctou a bolesťou spomína na svoju mamu pri 10. výročí jej úmrtia. Zároveň s láskou myslí na svoju dcéru pri jej narodeninách a vyprosuje pre ňu zdravie a Božie vedenie v ďalšom živote. Obetuje 100,-€ na opravu chrámu.
 • Bohuznáma rodina s láskou spomína na manžela a ostatných zosnulých v rodine a obetuje na CZP 50,- €.
 • Pri poslednej rozlúčke so zosnulým Jánom Štefankom obetuje pozostalá manželka 25,- € na opravu kostola.
 • Pri 25. výročí úmrtia si na milovanú mamku a starkú s láskou spomínajú dcéry s rodinami a na opravu chrámu obetujú 100,- €.
 • Pri 25. výročí úmrtia Tomáša Sabola si vďačnosťou a láskou spomínajú manželka Anna a dcéry s rodinami a obetujú 100,- na CZP.
 • Novomanželia Cinoví pri uzavretí manželstva ďakujú Pánu Bohu za milosť a požehnanie a na opravu kostola obetujú 50, – €.