Oznamy

  • Presbyterstvo na svojom zasadnutí odsúhlasilo dočasnú zmenu konania SB:
    1. nedeľu v mesiaci o 9.00 h SB s požehnaním detí v Chrá