Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 17.10.2022 rozlúčili v Prešove s bratom Vladimírom Bockom, 81 r.
 • Včera bola v našom chráme pokrstená dcéra Tamara, rodičov Mariána Petruša a Júlie r. Krafčákovej
 • Včera v našom chráme uzavreli manželstvo Miroslav Cina a Lucia Matuščaková, Lukáš Ivanecký a Eva Kancírová
  Presbyterstvo na svojom zasadnutí odsúhlasilo dočasnú zmenu konania SB: 1. nedeľu v mesiaci o 9.00 h SB s požehnaním detí v Chráme
  Posledná nedeľa v mesiaci Rodinné SB o 11.00 h na Fare
 • Slávnostná Akadémia „Listáreň služby a Ducha“ 23. 10. 2022 o 16,00 h DJZ Veľká scéna

Milodary

 • Bohuznáma sestra pri dožití sa 70. narodenín si s láskou spomína na rodičov a ostatných zosnulých v rodine a obetuje 50,- € na opravu chrámu.
 • Rodičia a starí rodičia pri krste syna a vnuka Jána obetujú 150,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za pomoc a ochranu pri operácii dcéry, zároveň prosí o Božie milosrdenstvo pre jej uzdravenie a tiež aj uzdravenie chorej mamky a obetuje na opravu kostola 50,- €.
 • Pri poslednej rozlúčke s drahým otcom Vladimírom Bockom obetuje dcéra s rodinou 20,- € na opravu kostola.
 • Pri 20. výročí úmrtia otca Imricha Dučaia a 12. výročí úmrtia mamky Barbory Dučaiovej obetujú dcéry na opravu CHB 60,- €.
 • Bohuznáma sestra pri platení cirkevného príspevku z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 30.-€ na online prenosy.
 • Pri narodení vnučky Táničky obetujú vďační starí rodičia 50,- € na opravu kostola a 10,- € na online prenosy.
 • Modlitby za týchto bratov a sestry, ktorí priniesli milodary, budú v nedeľu 30. 10. 2022 na SB o 9.00 h.