Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 22.8.2022 na Solivare rozlúčili so sestrou Ruženou Imrichovou r. Gdovinovou, 74 r., 23. 8. 2022 v chráme Sv. Trojice s bratom Ondrejom Kočom, evanjelickým a. v. farárom v. v., 94 r., 25. 8. 2022 V Prešove so sestrou Annou Oráčovou r. Oráčovou, 91 r.
 • V sobotu 27.8.2022 uzavreli v našom chráme manželstvo Patrik Závodný a Kristína Labašková,˷
 • Bratia a sestry, v týchto dňoch prebieha zápis detí, narodených v roku 2010, na konfirmačnú prípravu do 1. ročníka. Vyplnenú prihlášku doručte do kancelárie FÚ.
  Termín prvého stretnutia bude oznámený začiatkom septembra. https://patmos.sk/konfirmacia/

Milodary

 • Pri 2. výročí úmrtia manželky Kvetoslavy Kandrikovej r. Žipajovej si na ňu s láskou spomínajú manžel Peter a dcéry Martina a Petra. Obetujú 100,- € na CZP.
 • Pri krste syna a vnuka Michala vďační rodičia, krstní rodičia a starí rodičia Eliašovci a Malí obetujú 60,- € na opravu kostola.
 • Pri 20. výročí úmrtia Barbory Polohovej a 30. výročí úmrtia Štefana Polohu, syn a dcéry s úctou, láskou a vďakou spomínajú na svojich rodičov a pri tejto príležitosti obetujú na modlitebňu v Kojaticiach 100,-€ a na DTF 20,- €.
 • Bohuznámy brat pri poslednej rozlúčke s bratom farárom Ondrejom Kočom st. namiesto kvetinových darov obetuje 50,- € na CZP.
 • Bohuznámy brat pri poslednej rozlúčke s bratom farárom Ondrejom Kočom st. namiesto kvetov obetuje 20,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra a bohuznámy brat si pripomínajú 60. narodeniny a pri tejto príležitosti obetujú z vďačnosti voči Pánu Bohu 50,-€ na ELIM.
 • Pri poslednej rozlúčke s bratom farárom Ondrejom Kočom obetuje miesto kvetov na CZP bohuznáma rodina z Kračúnoviec 50,- €, bohuznáma sestra z Prešova 50,- €, bohuznáma rodina z Chmeľovca 50,- €, bohuznáma rodina z Hanušoviec 20,- € a bohuznáma rodina z Prešova 30,- €.
 • Manželka s deťmi pri rozlúčke s drahým manželom a otcom Ondrejom Kočom obetuje na CZP 1000,- €.
 • Ofera v chráme Božom z pohrebnej rozlúčky s bratom farárom Ondrejom Kočom bola 386,17 €.
 • Pri poslednej rozlúčke s drahou mamkou Ruženou Imrichovou r. Gdovinovou obetuje rodina 50,- € na opravu kostola.
 • Rodičia, starí a prastarí rodičia pri krste Nika Glankoviča vyprosujú Božie požehnanie a obetujú 120,- € na CZP