Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa v Prešove rozlúčili 6. 6. 2022 so sestrou Annou Bernasovskou, 71 r., v Janove 8. 6. 2022 so