Oznamy

 • 10. 4. 2022 bola v našom chráme pokrstená dcéra Mily, rodičov Marcella Silingardi a Daniely r. Tomčíkovej
 • Zbierka pre Ukrajinu pokračuje aj naďalej, prispievať môžete v hotovosti do pokladne na FÚ alebo bezhotovostne na účet CZ ECAV Prešov IBAN:
  SK91 0900 0000 0000 9628 9004
  Do poznámky uveďte: UKRAJINA
  Za uplynulý týždeň bolo do pokladne na tento účel prijatých 326,- €.
 • Pozývame sestry a bratov na stretnutie Misie na Níle, ktoré sa uskutoční
  v piatok 22. 4. 2022 o 18, 00 h v Janove na OcÚ.

Milodary

 • Rodičia pri krste dcéry Mily s vďačnosťou voči Pánu Bohu a s prosbou o Božie vedenie obetujú 50,- € pre DB a 50,- € na opravu chrámu.
 • Pri poslednej rozlúčke s drahým manželom, otcom a dedkom Stanislavom Hrabčákom s prosbou o Božie potešenie a pomoc do ďalších dní celá rodina obetuje 300,- € na CZP.
 • Oblastné modlitebné spoločenstvo obetuje na pomoc pre Ukrajincov postihnutých vojnou 326,- €.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 75 rokov ďakuje Pánu Bohu za milosť a požehnanie. Obetuje 50,- € na opravu kostola.
 • Pri pohrebnej rozlúčke s Jánom Cinom obetuje manželka s deťmi 100,- €, švagor Ľubomír 20,- €, švagor Ondrej 10,- €, kmotra Darina 30,- € a známi 20,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu z vďačnosti voči Pánu Bohu a s prosbou o Božie vedenie do ďalších dní obetuje 70,- € na CHB.
 • Brat Jozef Ander pri prislúžení VP v DSS Gabriela v Haniske z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 15,- € na DTF a 20,- € na CZP.
 • Pri 2. výročí úmrtia Violy Janoškovej si na ňu s láskou spomínajú manžel, dcéra a syn s rodinami a obetujú 50,- € na opravu kostola.
 • Manželia Šťastní pri prijatí VP v domácnosti ďakujú Pánu Bohu za doterajšiu pomoc a požehnanie. Obetujú 100,- € na opravu kostola.