Oznamy

 • V nedeľu 13.3.2022 bol v našom chráme pokrstený syn Patrik, rodičov Patrika Závodného a Kristíny Labaškovej.
 • Dňa 20.3.2022 o 17,00 h sa v Dvorane BÚ VD ECAV v Prešove uskutoční Stretnutie ukrajinských rodín ubytovaných v Prešove a jeho okolí pod názvom „Pod spoločným modrým nebom žltým slnkom“ Pripravený je program pre deti aj dospelých.
 • Zbierka pre Ukrajinu pokračuje aj naďalej, prispievať môžete v hotovosti do pokladne na FÚ alebo bezhotovostne na účet CZ ECAV Prešov IBAN:
  SK91 0900 0000 0000 9628 9004
  Do poznámky uveďte: UKRAJINA

Milodary

 • Bohuznáma rodina ďakuje za pomoc, požehnanie, ochranu a zdravie, porúča ďalšie dni do Božích rúk a obetuje 50,- € na CZP.
 • Bohuznáma rodina pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 100,- € na CHB a 20,- € na DTF.
 • Syn Miroslav s rodinou si spomína pri 1. výročí úmrtia na drahú mamu, starú mamu a prastarú mamu Helenu Leščákovú a obetuje 10,- € na CHB.
 • Sestra Anna Doležalová pri platení CP obetuje 10,- € na CHB.
 • Bohuznáma sestra ďakuje za doterajšie požehnanie a prosí o pomoc pre manžela v chorobe a obetuje 50,- € na CHB, 30,- € pre Ukrajinu, 10,- € pre spevokol a 10,- € pre detskú besiedku.
  Bohuznáma rodina pri platení CP obetuje 20,- € na CZP a 50,- € pre Ukrajinu.
 • Sestra Dikličová Ľubica z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 30,- € na podporu online prenosov.
 • Bohuznáma sestra pri spomienke na manžela pri jeho nedožitých 100. narodeninách ďakuje Pánu Bohu za požehnanie a obetuje 50,- € na CHB.
 • Milodar rodiny pri pohrebnej rozlúčke s Alžbetou Dolnou pre spoločenstvo žien v sume 50,- € sa SEŽ rozhodli venovať na podporu online prenosov.
 • Starí rodičia Závodní pri krste vnuka Patrika obetujú 50,- € na CHB.
 • Pri 100. výročí narodenia a 13. výročí úmrtia drahej mamy Márie Strakovej si na ňu s láskou spomína dcéra Margita s rodinou, ďakuje za život po boku drahej bytosti, zároveň spomína na otca pri 33. výročí jeho úmrtia, na brata pri 9. výročí úmrtia a ostatných zosnulých v rodine a obetuje na revitalizáciu nádvoria modlitebne v Kojaticiach 100,- €.
 • Vyhlásená ofera pre pomoc Ukrajine prijatá na účet v banke a v hotovosti do pokladne bola spolu vo výške 5729,25 €