Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 10. 11. 2021 rozlúčili v Ľuboticiach so sestrou Annou Oľhovou r. Džurinovou, 85 r.;
  12. 11. 2021 v Bzenove so sestrou Alžbetou Bernátovou r. Beňkovou , 93 r.
 • Vážení bratia a sestry, zborový konvent konaný dňa 25.7.2021 prijal nasledovné uznesenie:
  Zborový konvent CZ ECAV Prešov schvaľuje výšku cirkevného príspevku na hodnotu 20,- € pre člena CZ do konfirmácie a 30,- € pre konfirmovaného člena CZ.
  Zborový konvent odporúča členom CZ ECAV Prešov, ktorí už uhradili pôvodnú výšku CP, doplatiť príspevok do konca roka 2021 Prosíme vás, aby ste to prijali s pochopením a postupovali v zmysle tohto uznesenia.
 • Partnerská diakonia v Nemecku hľadá možnosti pomoci Slovákom pracujúcim v Nemecku, či už duchovne alebo prakticky. Ak poznáte niekoho, komu by sa takáto pomoc zišla, kontaktujte Relevant na relevant@relevant.sk, 0907 996 377, ev.fara@patmos.sk

Milodary

 • Pri 1. výročí úmrtia mamky Anny Kačmárovej r. Tipulovej si na ňu s láskou spomínajú deti s rodinami a obetujú 20,-na CZP.
 • Pri 20. výročí úmrtia Františka Sabola si na neho s láskou v nádeji vzkriesenia spomína manželka a deti. Zároveň spomínajú aj na ostatných zosnulých v rodine a obetujú 60,- € na CHB a 40,- na modlitebňu v Petrovanoch.
 • Bohuznáma sestra pri pamiatke zosnulých s láskou spomína na všetkých zosnulých v rodine a obetuje 50,- € na opravu chrámu, 10,- € na DTF a 40,- € na modlitebňu v Petrovanoch.
 • Bohuznáma rodina ďakuje za Božie požehnanie a s láskou spomína na všetkých zosnulých v rodine a obetuje 50,- € na opravu chrámu a 20,-€ na modlitebňu v Petrovanoch..
 • Rodina pri poslednej rozlúčke s drahou mamkou Annou Oľhovou r. Džurinovou obetuje 80,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáme sestry pri pamiatke zosnulých s láskou spomínajú na všetkých zosnulých v rodine a obetujú 30,- € na opravu chrámu a 20,- € na modlitebňu v Petrovanoch.
 • Bohuznáma rodina ďakuje Pánu Bohu za každé Jeho dobrodenie a milosť a vyprosuje aj do ďalších dní a rokov Jeho požehnanie a vedenie a obetuje 50,- € na CZP.
 •  Pri nedožitých 100-tých narodeninách Melichara Melička si na neho spomínajú dcéra Ľubica s rodinou, rodina po nebohom synovi Miroslavovi, dcéra Slavomíra s rodinou. Takisto si spomínajú na zosnulú mamu pri 15. výročí úmrtia, na brata Milana pri 16. výročí úmrtia a na brata Miroslava pri 7. výročí úmrtia. Zároveň si spomínajú na zosnulú Editu Zubaľovú, s ktorou sa rozlúčili v týchto dňoch. Obetujú 120,- € na opravu kostola.
 • Sestra Mária Bálentová spomína na manžela pri blížiacom sa 5. výročí úmrtia ako aj na ostatných zosnulých v rodine a obetuje 50,- € na CZP a 10,- € na DTF.
 • Bohuznáma rodina pri poslednej rozlúčke s drahou mamou a starou mamou obetuje 100,- € na CZP.
 • Pri pohrebe Anny Ivankovej obetujú sesternice a bratranec 50,- € na CZP.
 • Pri pohrebnej rozlúčke s Marošom Jurekom obetuje mama s rodinou 100,- € na opravu kostola.
 • Z vďačnosti voči Pánu Bohu za dcéru Andreu, prosiac Ho o jej ochranu a požehnanie v živote obetujú vďační rodičia 50,- € na CZP.
 • Pri poslednej rozlúčke s mamou a pri 38.výročí úmrtia otca obetujú deti a ostatná rodina 300,- € na CZP.