Oznamy

 • V nedeľu 29. 8. 2021 boli v našom chráme pokrstené deti:  syn David, rodičov Vladimíra Wittnera a Márie r. Lukáčovej; dcéra Anna Milota, rodičov Jozefa Alexoviča a Slavomíry r. Micákovej,
  v sobotu 4. 9. 2021 bol pokrstený: syn Jakub, rodičov Jakuba Gašparíka a Klaudie Sokolovej
 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa v sobotu 4. 9. 2021 v Janove rozlúčili so sestrou Máriou Richtárikovou r. Harčárovou, 91 r.
 • Pozývame Vás na Dištriktuálny deň VD ECAV na Slovensku, ktorý sa bude konať dňa 19. 9. 2021 v Giraltovciach – Mestský Amfiteáter so začiatkom o 9. 30h. Tí, ktorí majú záujem zúčastniť sa, nech sa ohlásia na FÚ v pracovných dňoch v čase 8,00 h – 14,30 h a na fíliách u kurátorov.

Milodary

 • Pri krste Davida Wittnera s vďačnosťou voči Pánu Bohu a s prosbou o požehnanie obetujú krstní rodičia 50,- € na opravu kostola a rodičia 70,- € na DB.
 • Novomanželia Čurlíkovci pri vstupe do manželstva prosia o Božie vedenie
  a obetujú 50,- € na opravu kostola.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 60 rokov ďakuje za zdravie a Božie požehnanie a obetuje 50,- € pre ELIM.
 • Pri uložení urny drahého otca Andreja Ferenca na cintoríne v Janove obetujú vďačné dcéry Ľubica, Jaroslava a Martina s rodinami 100,- € na CZP a 50,- € pre modlitebňu v Janove.
 • Rodina Alexovičová pri krste dcéry Anny Miloty obetuje 65,- € pre DB, 65,- € pre mládež a 65,- € na CHB.
 • Pri 1. výročí úmrtia drahého otca Milana Ivanka si naňho s láskou a úctou spomína dcéra Lýdia Sedláková s rodinou, zároveň ďakuje Pánu Bohu za milosť, požehnanie a ochranu a tiež spomína na starých rodičov Ivankových pri 26. výročí ich úmrtia a obetuje 50,- € na CZP.
 • Bohuznámy brat z Ľubotíc pri dožití sa 70 rokov ďakuje za doterajšie požehnanie, prosí o Božiu milosť do ďalších rokov a obetuje 100,- € na CZP.
 • Manželia Veličkoví pri príležitosti 55. výročia spoločného života ďakujú Pánu Bohu za doterajšie požehnanie, milosť, lásku a ochranu, súčasne s láskou a úctou spomínajú na zosnulých rodičov a súrodencov v rodine. Do ďalších rokov života, prosia o Božie vedenie a z vďačnosti voči Pánu Bohu darujú 100,- € na CHB.
 • Bohuznámi manželia pri 40. výročí sobáša ďakujú Pánu Bohu za doterajšiu ochranu, zdravie, vyprosujú milosť do ďalšieho života a obetujú 30,- € na CZP.
 • Bohuznámi manželia pri 20. výročí spoločného života ďakujú za Božie požehnanie a obetujú 50,- € na vnútromisijnú prácu.
 • Pri 1. výročí úmrtia ocka Milana Ivanka si na neho s láskou a úctou spomína dcéra Ľubica s rodinou a obetuje 50,- € na opravu kostola.