Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia sme sa v Prešove rozlúčili: 29. 6. 2021 so sestrou Matildou Adamcovou, r. Kubányiovou, 85 r., 01. 07. 2021 s bratom K