Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia sme sa v Prešove rozlúčili: 29. 6. 2021 so sestrou Matildou Adamcovou, r. Kubányiovou, 85 r., 01. 07. 2021 s bratom Kamilom Michalíkom, 54 r.
 • V piatok 2. 7. 2021 uzavreli v našom chráme manželstvo Branislav Hruška a Andrea Salašovičová; Miloš Čižmár a Dominika Kačalová

Milodary

 • Pri konfirmácii Soni Bortlovej rodičia, krstní a starí rodičia obetujú 100,- € na CZP.
 • Pri príležitosti konfirmácie Christiana Chovana obetujú rodičia, krstní a starí rodičia 50,- € na CHB.
 • Sestra Elena Michalíková pri poslednej rozlúčke so svojim synom Kamilom, zároveň spomína na svoju zosnulú mamu Alžbetu Chovanovú a obetuje 100,- € na CHB.
 • Rodina pri poslednej rozlúčke s bratom Kamilom Michalíkom obetuje 100,- € na podporu online prenosov.
 • Pri príležitosti konfirmácie Alexandry Pivovarníkovej venuje rodina 100,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri spomienke na Zachea venuje 200,- € pre ELIM.
 • Bohuznáma sestra pri spomienke na suseda obetuje 10,- € na CZP.
 • Bohuznáma sestra pri životnom jubileu 75 rokov z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 30,- € na CZP a 10,- € na DTF.
 • Rodina pri poslednej rozlúčke so sestrou Matildou Adamcovou obetuje 20,- € na CZP.
 • Pri príležitosti konfirmácie Ley Kovaľovej obetujú rodičia 60,- € na CHB v PO a 60,- € na modlitebňu v Janove.
 • Pri konfirmácii Jakuba Baloga obetuje mama 30,- € na CZP a stará mama Milka 50,- € na CHB.
 • Pri konfirmácii syna Benjamína Ducha obetujú rodičia 100,- € na CZP, krstná mama Žaneta obetuje 30,- € na CZP.
 • Pri konfirmácii Barbory a Matuša Lehetových obetujú rodičia 100,- € na CZP.
 • Pri príležitosti konfirmácie Lýdie Kovaľovej obetujú rodičia, starí rodičia a krstní rodičia 150,- € na CZP.
 • Pri konfirmácii syna Jána Dávida Foľtu venujú rodičia 100,- € na CZP.
 • Pri konfirmácii Olivera a Líivie Mikušovej obetujú rodičia 100,- € na CZP.
 • Rodina Bombová pri príležitosti konfirmácie dcéry Natálie obetuje 70,- € na CZP.
 • Pri konfirmácii Emy Demčákovej darujú rodičia, starí a krstní rodičia 100,- € na CZP.
 • Starí rodičia pri konfirmácii vnuka Daniela Maceja obetujú 50,- € na CHB a zároveň si spomínajú na pred 14 rokmi zosnulú mamku a babku.
 • Pri príležitosti konfirmácie nášho syna a vnuka Richarda Staša venujú rodičia a starí rodičia 50,- € na CZP.
 • Eva Ondrej Harčarovi pri konfirmácii vnuka Quida Kopčíka venujú 50,- € na CZP.
 • Pri príležitosti konfirmácie syna Daniela Rogosa obetujú rodičia a starí rodičia 70,-€ na CZP.