Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 21. mája 2021 v Prešove rozlúčili so sestrou Žofiou Oleárovou r. Chovanovou
 • V sobotu 22. mája 2021 uzavreli v našom chráme manželstvo Stanislav Kudrik a Veronika Dzurišová
 • Srdečne vás pozývame na Seniorátne stretnutie mamičiek ŠZS 23. mája 2021 o 14.00 h cez ZOOM
  Meeting ID: 831 4553 4747
  Passcode: 098927
 • Kníhkupectvo Patmos – Otváracie hodiny:
  Pondelok – Piatok 8,00 h – 13,00 h
  Nedeľa 10,00 h – 10,30 h

Milodary

 • Bohuznámy brat pri životnom jubileu 70 rokov, ďakuje Pánu Bohu za milosť a požehnanie a prosí o zdravie pre seba a celú svoju rodinu a obetuje 70,- € na CHB, 15,- € pre spevokol a 15,- € na DTF.
 • Bohuznáma rodina pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 35,- € na CZP a 10,- € na DTF.
 • Bratia a sestry z fílie Bzenov formou zbierky prispeli na nové schody ku kostolu v Rokycanoch vo výške 740,- €.
 • Sestra Božena Onderová pri životnom jubileu 75 rokov ďakuje za Božiu milosť a požehnanie a obetuje 50,- € na CHB.
 • Sestra Oľga Benková pri životnom jubileu 75 rokov ďakuje za Božie vedenie a milosrdenstvo a obetuje 50,- € na CHB.
 • Pri príležitosti nedožitých 90-tych narodeninách milujúceho otca Ondreja Maceja s láskou spomínajú dcéry Oľga, Milada, Anna a syn Peter s rodinami a obetujú na diakonický dom ELIM 80,- €.
 • Bohuznáma rodina pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 30,- € na CZP.
 • Bohuznámy brat pri životnom jubileu 50 rokov z vďačnosti za všetko požehnanie obetuje 50,- € na CHB.
 • Pri 10. výročí úmrtia dcéry a mamy Heleny Macejovej z Križovian si na ňu s láskou spomínajú mama a deti s rodinou, zároveň prosia Pána Boha o uzdravenie babky a obetujú 100,- € na CZP.
 • Ofera prijatá na účet počas uplynulého týždňa bola vo výške 183,- €.