Oznamy

  • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 21. mája 2021 v Prešove rozlúčili so sestrou Žofiou Oleárovou r. Chovanovou
  • V s