Oznamy

 • Na 1. slávnosť veľkonočnú o 18:00 bude možné cez Youtube sledovať program detí z detskej besiedky v Prešove
 • Na Zelený štvrtok sme sa vo V.Šariši v nádeji vzkriesenia rozlúčili so sestrou Máriou Dudášovou r. Anderovou 73 r.
 • Je vo vašej blízkosti niekto, kto nie je online a nemá možnosť pozerať služby Božie? Objednajte si nahrávky s kázňami na FÚ.
 • Milí členovia a priatelia CZ, služby Božie a večernú pobožnosť môžete sledovať online na youtube.com/ECAVPresov
 • Oznamujeme, že Kníhkupectvo Patmos je v súčasnosti ZATVORENÉ.
 • Ak máte záujem o konkrétne knihy, môžete si ich objednať na mailovej adrese: knihkupectvo@patmos.sk alebo na tel. čísle: 0908 987 663
 • Oferu po skončení služieb Božích posielajte, prosím, na účet zboru: SK91 0900 0000 0000 9628 9004, do správy pre prijímateľa uveďte: ofera.

Milodary

 • Bohuznáma rodina pri VP v domácnosti ďakuje Pánu Bohu za dobré zdravie a Jeho požehnanie a obetuje na CZP 100,- €
 • Bohuznáma sestra pri VP v domácnosti s láskou spomína na drahú sestru Libušu a synovca Vladimíra, ďakuje zároveň za zdravie a Božie požehnanie a obetuje na CZP 80,- €
 • Rodina Velebírová pri prijatí VP v domácnosti z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na CZP 50,- €.
 • Sestra Anna Železníková pri prijatí VP v domácnosti z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na CZP 50,- €.
 • Bohuznámy brat pri príležitosti prisluhovania Večeri Pánovej v domácnosti ďakuje za Božiu milosť a ochranu a s láskou a úctou spomínajúc na nedávno zosnulú manželku obetuje 100,- € na CZP a 20,- € na DTF.
 • Pri nedožitých 80. narodeninách otca Adama Rybára a 75. narodeninách mamky Oľgy Rybárovej a pri 3. výročí ich smrti si na nich s láskou spomínajú dcéry, ďakujúc za doterajšie Božie požehnanie, pomoc a zdravie a obetujú na CZP 100,- €.
 • Sestra Ľubica Szantová z vďačnosti za Božiu pomoc a s prosbou o Božie vedenie v ďalších dňoch obetuje 25,- € na oferu; 15,- € na DTF; 25,- € na chrám Boží a 40,- € pre ESŠ.
 • Bohuznáma sestra pri VP v domácnosti ďakuje Pánu Bohu za dcéru pri 40. narod., zaťa pri 44. narod. a syna pri 34. narodeninách a vyprosuje pre celú rodinu zdravie a Božie požehnanie a obetuje na CZP 50,- €.
 • Bohuznáma rodina pri VP v domácnosti ďakuje Pánu Bohu za pomoc v nemoci, za zdravie a Božie požehnanie a obetuje na CZP 50,- €
 • Jana Sabolová pri 1. výročí úmrtia sestry Márie obetuje na CHB 15,- €.
 • Pri príležitosti životnéo jubilea obetuje Helena Šebejová s rodinou na CZP 100,- €.