Oznamy

  • Milí bratia a sestry, kto má záujem o prislúženie VP v domácnosti, nech kontaktuje priamo zborových farárov. Čísla sú uverejn