Oznamy

 • Milí bratia a sestry, kto má záujem o prislúženie VP v domácnosti, nech kontaktuje priamo zborových farárov. Čísla sú uverejnené na stránke www.patmos.sk/kontakty/
 • Je vo vašej blízkosti niekto, kto nie je online a nemá možnosť pozerať služby Božie? Objednajte si nahrávky s kázňami na FÚ.
 • Od 17.2.2021 sa koná pôstna modlitebná reťaz. Bližšie informácie nájdete tu: modlitby.patmos.sk
 • Milí členovia a priatelia CZ, služby Božie a večernú pobožnosť môžete sledovať online na https://www.youtube.com/ECAVPresov
 • Oznamujeme, že Kníhkupectvo Patmos je v súčasnosti ZATVORENÉ. Ak máte záujem o konkrétne knihy, môžete si ich objednať na mailovej adrese: knihkupectvo@patmos.sk alebo na tlf. čísle: 0908 987 663

Milodary

 • Bohuznáma sestra pri prijatí VP v domácnosti z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje na chrám Boží 30,- € a na DTF 10,- €.
 • Bohuznámi rodičia a starí rodičia pri konfirmácii syna obetujú 150,- € na CZC.
 • Bohuznámi manželia pri 25. výročí sobáša ďakujú Pánu Bohu za lásku, porozumenie, deti a porúčajú sa Božiemu vedeniu obetujúc na CZC 50,- €.
 • Bohuznáme deti s vďačnosťou v srdci spomínajú na drahú mamu a starú mamu Alžbetu Daňkovú pri 5. výročí jej odchodu do večnosti a obetujú na CZC 100,- €.
 • Až doposiaľ pomáhal mi Hospodin. Bohuznáma sestra ďakuje za 80. rokov života, za zdravie, deti a vnúčatá a porúča sa do Božích rúk v ďalších rokoch života. Pri tejto príležitosti obetuje na CZC 125,- € a jej vďační synovia s rodinami prosia o požehnanie pre rodičov a obetujú na CZC 100,- €.
 • Bohuznámy brat pri príležitosti 75. narodenín ďakuje Pánu Bohu za zdravie, požehnanie v rodine a porúčajúc sa do Božích rúk obetuje na CZC 50,- €.
 • Bohuznáma sestra prosí o uzdravenie pre svojho príbuzného, ktorý je vo vážnom stave v nemocnici a obetuje na CZC 100,- €.
 • Bohuznáma sestra pri platení CP z vďačnosti voči Pánu Bohu za zdravie a všetko požehnanie v rodine obetuje na CZC 100,- € a na DTF 10,- €.
 • Filipova Anna pri dožití 65 rokov ďakuje Pánu Bohu za doterajšiu milosť a obetuje 30,- € na CZC.
 • Rodina Kilianova pri platení CP ďakuje Pánu Bohu za Jeho milosť a požehnanie a obetuje pre potreby ESŠ 100,- €.
 • Ofera prijatá na účet a do pokladne počas uplynulého týždňa bola vo výške 412- €.