Oznamy

 • V nádeji vzkriesenia a večného života sme sa 18. 2. 2021 rozlúčili v Prešove so sestrou Gabrielou Jančíkovou r. Schusterovou, 87 r. v Bardejove s bratom Ing. Štefanom Šimom, 91r.
 • Od 17.2.2021 sa koná pôstna modlitebná reťaz. Bližšie informácie nájdete tu: modlitby.patmos.sk
 • Milí členovia a priatelia CZ, služby Božie a večernú pobožnosť môžete sledovať online na youtube.com/ECAVPresov
 • Nezisková organizácia RELEVANT hľadá na prenájom záhradku v Prešove alebo blízkom okolí. Využívať ju chceme na pracovnú terapiu pre dievčatá z Hniezda. Kontakt: 0907996377
 • Oznamujeme, že Kníhkupectvo Patmos je v súčasnosti ZATVORENÉ.
 • Je vo vašej blízkosti niekto, kto nie je online a nemá možnosť pozerať služby Božie? Objednajte si nahrávky s kázňami na farskom úrade.

Milodary

 • Pri 1. výročí úmrtia mamky, babky a prababky Márie Jurašovej a zároveň 40. výročí úmrtia otca Andreja Juraša si na nich s láskou spomínajú deti s rodinami a obetujú 50,- € na CHB v Rokycanoch, 30,- € pre MT Janov, 30,- € CHB Prešov, 20,- € DTF a 20,- € na CZC.
 • Pri poslednej rozlúčke s drahou mamou Gabrielou Jančíkovou obetuje rodina 75,- € na CZC.
 • Bohuznáma sestra s rodinou spomína pri 15. výročí úmrtia na mamu a pri 37. výročí úmrtia na otca, taktiež spomína na ostatných v rodine zosnulých a obetuje 50,- € na CZC.
 • Rodina pri poslednej rozlúčke s Ing. Štefanom Šimom obetuje 100,- € na CZC.
 • Rodina pri 1. výročí úmrtia Anny Olejárovej obetuje na opravu schodov v Rokycanoch 120,- €.
 • Ofera prijatá na účet počas uplynulého týždňa bola vo výške 276,- €.